Danh mục sản phẩm

web sex

bonline lua dao

Giai phap IMS sex

imsvietnamese sex

webmobilegiare sex

bonline sex

Giai phap IMS lua dao

tracdiamiennam sex

maytracdia-faco sex

maydodac sex

web sex

webmobilegiare lua dao

thiet ke web 24h lua dao

thiet ke web 24h lua dao

mempop lua dao

thiet ke web 24h lua dao

tracdiamiennam lua dao

web sex

maytracdia-faco lua dao

web sex

maydodac lua dao

mempop sex

thiet ke web 24h lua dao

imsvietnamese lua dao

web sex

thiet ke web gia re lua dao

khoa van tay cao cap


Bơm truyền dịch

Thông số kỹ thuật

CÇu ch×

220V2A2.12V12A x2

§iÖn n¨ng tiªu thô tèi ®a

25VA, cã thÓ ch¹y h¬n 5 h sau khi dïng Pin

Ph¹m vi truyÒn

1.0 – 2000 ml/h

Thuc

Tû lÖ: = 1000.0ml/h; thuèc 1000.0ml/h

§iÒu kiÖn ho¹t ®éng

NhiÖt ®é moi tr­êng 50C~450C, ¸p suÊt: 70`106kPa,

Tiªu chuÈn t­¬ng thÝch

Tu©n theo EN60601-1 cho thiÕt bÞ y tÕ vµ EN60601-2-24

¸p dông truyÒn víi

Cã thÓ ¸p dông ë 4 møc

Kh¶ n¨ng truyền

1.0~9999.0ml/h

§é chÝnh x¸c

+ 5%

Tû lÖ KVO

1.0ml/h – 5.0 ml/h

KiÓu lùa chän

KiÓu tû lÖ, kiÓu thêi gian, kiÓu träng l­îng

KiÓu tû lÖ

 1.0 ~2000.0ml/h

KiÓu thêi gian

 ThÓ tÝch: 0.1~999.9ml; thêi gian: 1~2000.0ml/h

Pin

7.4V, 1600mA

L­u tr÷

NhiÖt ®é tr­êng -150C~500C, ¸p suÊt: 70~106kPa,

Träng l­îng toµn m¸y

Giíi h¹n thuèc: 1.0~999.9mg; Giíi h¹n thÓ tÝch: 0.1~999.9ml. Träng l­îng: 0.1~300.0kg;

Träng l­îng tèi ®a

2.3 kg

KÝch th­íc

120Lx140Wx190H (mm)

 Thêm vào giỏ hàng
Sản phẩm khác cùng loại
Bơm tiêm điện
0 VNĐ


Video clip

Get Flash to see this player.

Quảng cáo
Thăm dò
Máy Hút Dich
1
2
live video streaming software for mac chuong cua han quoc cao cap video hosting sites for business luu tru du lieu truc tuyen video hosting chat luong khoa van tay cao cap h�ng đầu cach luu tru du lieu truc tuyen streaming server open source